top of page

etap 3
paneller

At the Yaklaş Nişantepe Panels held on December 10th, we talked about the Nişantepe  neighborhood with valuable speakers who were members of many institutions from SOYAÇ to Çimenev and had the opportunity to work with disadvantaged groups, with questions from the audience at the ÖzÜ Forum Area. What can and should be done about the main problems of the neighborhood and its residents was discussed collectively.

 

The panels moderated by Özlem Bahadır Karaoğlu and Okan Pala from the Özyeğin University Sustainability Platform were held under the titles of 'Unknown Street' and 'Starting from Somewhere'. In the first session of the 'Unkown Street' panel, Elmas Arus shared important information about Romanys and Nişantepe Neighborhood, which will also provide the basis for future projects for Nişantepe District. In the second session of the panel, the works of Çekmeköy Municipality, Maltepe University - SOYAÇ, Tarlabaşı Community Center were discussed with the speeches of the panel speakers Mümtaz Özdem, Esma Figen Karadayı, Narin Bağdatlı Vural and Melike Arslan. In the first session of the panel 'Starting from Somewhere', the works of Istanbul Bilgi University - Migration Studies Application and Research Center and Çimenev campus were discussed. In the last session of the panel, Ali Denizci emphasized that everyone is responsible for what they see and hear.

Küçük ekran paneller.jpg

panel 1 -
Bilinmeyen Sokağı

1. Oturum

 • Özlem Bahadır Karaoğlu - Moderatör

 • Elmas Arus – Sıfır Ayrımcılık Derneği

Sürdürülebilirlik Platformu

1_edited.png

Okan Pala

İktisat okudu, organizasyon teorisi doktorasına devam ediyor. Kitap, makale ve kongre bildirileri yayınladı. Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun kuruluş çalışmalarında yer aldı. Özünde insani odağına alarak çeşitli konular üzerine düşünüp, üretmeyi seven bir sosyal bilimci. Teori ve pratiğin simbiyotik ilişkisine inanan daimi öğrenci, öğrenen.

Okan Pala

Sürdürülebilirlik Platformu

Sürdürülebilirlik Platformu

3_edited.png

Özlem Bahadır Karaoğlu

Mimarlık eğitimi aldı. İnsan-doğa-mekan ilişkilerini ‘kendiliğindenlik’ kavramı üzerinden incelediği doktora tezini tamamladı (MSÜ, 2013). EkoYapı dergisinin kurucu ekibinde rol aldı, yayın yönetmenliğini üstlendi. İnsanın kenti, kentin insanı her yeni gün yeniden şekillendirmesi ile ilgilenir. İnsanın mekanla ve kentle etkileşiminde bütünleşik yaklaşımın önemine inanır, içselleşmesi ve yaygınlaşması için çalışır.

İstanbul Çözüldü (2017) kitabı aracılığıyla kentle ve mekanla aramızdaki görülmesi zor bağlara odaklanır. Çalışmaları herhangi bir disiplinle sınırlı değildir; bir türü başka bir türün imkanlarıyla genişletmekten hoşlanır ve bunu önemli bulur.

Özlem Bahadır Karaoğlu

Sürdürülebilirlik Platformu

2.Oturum

 • Özlem Bahadır Karaoğlu – Moderatör

 • Esma Figen Karadayı, Narin Bağdatlı Vural, Melike Arslan – SOYAÇ / Maltepe Üniversitesi

 • Mümtaz Özdem – Çekmeköy Belediyesi

SOYAÇ/ Maltepe Üniversitesi

9_edited.png

Esma Figen Karadayı

Doç. Dr. Esma Figen Karadayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans, Hacettepe Üniversitesi’nde Nüfus Bilimleri’nde yüksek lisans ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı alanında doktora derecelerini tamamlamıştır. Kaliforniya San Diego üniversitesinde Kıyaslamalı İnsan Bilişimi Laboratuarında (LCHC) Sosyo Kültürel Psikoloji Yaklaşımının uygulama alanı olan ve dezavantajlı çocuk ve gençlerin bireysel gelişimini ve topluma entegrasyonu hedefleyerek 30 yıldır başarı ile sürdürülen Beşinci Boyut Projelerine aktif olarak katılmıştır. Akademik çalışmalarını 1998 yılından sonra farklı kurumlarda üniversite öğrencileri ile birlikte toplumda bulunan dezavantajlı çocuk ve gençler, anneleri, farklı yetişkin grupları ile 20 yıldan fazla bir süredir çalışmıştır. Son on yıldır Maltepe Üniversitesi SOYAÇ çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir. 2003 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Esma Figen

Karadayı

SOYAÇ/ Maltepe Üniversitesi

SOYAÇ/ Maltepe Üniversitesi

8_edited.png

Narin Bağdatlı Vural

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2012 yılından beri Maltepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2014 yılından beri Maltepe Üniversitesi, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) çalışmaları kapsamında örgün eğitime devam eden ve devamsızlık nedeniyle okul terki riski ile karşı karşıya kalan öğrencilerin yaşadığı çeşitli sorunların önlenmesi ve çözümüne yönelik okul rehber öğretmenleri ve idarecileri, aileler ve diğer kurumlar arasında koordinasyonu sağlamaya yönelik okul sosyal çalışması yürütmektedir.

Narin Bağdatlı

Vural

SOYAÇ/ Maltepe Üniversitesi

Sıfır Ayrımcılık Derneği

10_edited.png

Elmas Arus

Trakya Üniversitesi Radyo-TV Yayıncılığı ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakülteleri’nden mezun olmuştur. 2009 yılından beri Türkiye’deki Roman nüfusunun sosyal içermesi, önyargı ve ayrımcılıkla mücadele ve dezavantajlı gruplara yönelik devlet politikalarının geliştirilmesi için farkındalık ve savunuculuk faaliyetleri yapan Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin kurucu başkanıdır. 2014 yılında Avrupa Konseyi Raoul Wallenberg İnsani Yardım Ödülü’ne layık görülmüştür. Türkiye’nin 38 şehrinin 400 Roman mahallesinde Roman üst başlığı altında toplanan Rom, Dom, Lom ve Abdal gruplarının yaşamlarını anlatan ve ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül almış Buçuk belgeselinin yönetmenidir.

Elmas Arus

Sıfır Ayrımcılık Derneği

Özyeğin Üniversitesi

7_edited.png

Esra Gençtürk

1977 yılında Robert Kolej’den, 1981 yılında da University of Southern California’dan mezun olduktan sonra İşletme Yüksek Lisans derecesini 1983 yılında, Pazarlama doktorasını 1990 yılında University of Minnesota'da tamamladı. 1989 - 1996 yılları arasında The University of Texas at Austin'de Pazarlama ve Uluslararası İşletme öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Gençtürk, 1996-2009 yılları arasında da Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. Özyeğin Üniversitesi’ne 2009 yılında Sektörel Çözümler Programı Akademik Direktörü olarak katılan Gençtürk, 2011 yılında Rektör Yardımcılığı, Şubat 2014 itibariyle de Rektörlük görevini üstlendi.

Esra Gençtürk

Özyeğin Üniversitesi

Deliler ve Veliler Derneği

6_edited.png

Ali Denizci

1964 yılında, eğitimli bir ailenin çocuğu olarak; Boğaz’da bir yalıda doğdu. Etiler Lisesi’nde okurken, yasadışı sol-anarşist bir örgütte militan oldu.  İş dünyasının, yaşamın, ülkenin ve dünyanın çelişkilerini kabul etmediği için; evsiz bir alkolik olarak sokaklarda yaşamaya başladı. 3,5 yıl sokaklarda yattı. Bunun son 8,5 ayını, Aşiyân Mezarlığı’nda satın aldığı boş bir mezarda geçirdi. Sonra yeni bir yaşam mümkün olabilir deyip, önce alkolü ve uyuşturucuyu bırakarak yeniden hayata başladı. İstanbul’un en yoksul semti olan Balat’a geldi. ‘Derviş Baba Deliler, Abdallar, Meczuplar ve Aşıklar Kahvehânesi’ni kurdu. Başlangıçta mahallenin yardıma ihtiyacı olan delileri ve parkta yaşayan evsizleri ile başladığı yardımları sonra çok daha kapsamlı bir hale geldi. Yaşam felsefesi; ‘görüyorsan, duyuyorsan; sorumlusun!’ felsefesidir.

Ali Denizci

Deliler ve Veliler Derneği

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi/ İstanbul Bilgi Üniversitesi

5_edited.png

Gizem Külekçioğlu

Gizem Külekçioğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini sırasıyla Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı’nda tamamladı. 2007 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde çalışmaktadır. Merkezde proje ve faaliyetlerin içerik geliştirilmesi ve takibinden sorumludur. Külekçioğlu Türkiye’de göçler ve mülksüzleşme, göç ve çok dillilik, mevsimlik işçi göçü ile kırsalda ve kentte çocuk işçiliğine dair projeler yanı sıra göç ve edebiyat, göç ve göçmenler hakkında farkındalık ve önyargıların kırılmasına dair etkinliklerin düzenlenmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği yönetim kurulunda görev almış ve çocuk hakları, çocukların sosyal faaliyetlerle güçlendirilmesi gibi projelerde koordinatörlük yapmıştır.

Gizem 

Külekçioğlu

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi/ İstanbul Bilgi Üniversitesi

Çekmeköy Belediyesi

4_edited.png

Mümtaz Özdem

1965 Elazığ doğumlu Mümtaz Özdem, eğitim hayatını Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olarak tamamladı. TİGEM Konya Merinos Üretme Çiftliği ve TİGEM Hayvan İşletmesinde görev yaptıktan sonra Konya Ereğli Belediyesi ile belediyecilik kariyerine başladı. Taşdelen Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak görev yapan Mümtaz Özdem, Çekmeköy Belediyesin de Sağlık İşleri Müdürü ve Temizlik İşleri Müdürü görevleri yaptı. Muhtarlık İşleri Müdürü olarak meslek hayatını sürdürmektedir. Çeşitli STK görev yaptı yapmaya da devam etmektedir.

Mümtaz Özdem

Çekmeköy Belediyesi

Çimenev/ Açık Alan Derneği

2_edited.png

Elif Göçmen

Elif Göçmen

Çimenev/ Açık Alan Derneği

panel 2 -
Bir Yerden Başlamak

Unknown Street

1. Session

 • Özlem Bahadır Karaoğlu - Moderator

 • Elmas Arus – Zero Discrimination Foundation​ (Sıfır Ayrımcılık Derneği)

   

 

 

 

 

 

‘Starting from Somewhere’

1. Session

 • Okan Pala – Moderator

 • Elif Göçmen – Open Area Foundation (Açık Alan Derneği)

 • Gizem Külekçioğlu – Tarlabaşı Community Center / İstanbul Bilgi University

Unknown Street

2. Session

 • Özlem Bahadır Karaoğlu – Moderator

 • Esma Figen Karadayı, Narin Bağdatlı Vural, Melike Arslan – SOYAÇ / Maltepe University

 • Mümtaz Özdem – Çekmeköy Municipality

   

 

 

 

 

‘Starting from Somewhere’

2. Session

 • Okan Pala - Moderator

 • Ali Denizci – The Mads and the Saints Foundation (Deliler ve Veliler Derneği)

bottom of page